Zdarza się, iż wiele osób wymiennie używa określenia kredytu i pożyczki. Mimo iż obydwie określają formę zaciągniętego długu, istnieją między nimi pewne różnice. Wiedza na ten temat może być bardzo przydatna, ponieważ obecnie kredyt i pożyczka są najbardziej popularnymi produktami bankowymi.

Pożyczka bez bik i krd online Piotrków Trybunalski

Kredyt jest formą zarezerwowaną wyłącznie dla banków. Ponadto jest szczegółowo określony ustawą o prawie bankowym. Bank nie udziela kredytów ze środków własnych, lecz wykorzystuje w tym celu środki zdeponowane przez swoich klientów. Umowa kredytowa (sporządzona w formie pisemnej) określa termin zwrotu określonego kapitału wraz z odsetkami w ściśle określonej formie spłaty rat. Środki pieniężne zawsze muszą zostać zwrócone. Nie jest możliwe zobowiązanie finansowe bez zaświadczeń.

Szybka Pożyczka bez bik i krd Piotrków Trybunalski

Bardzo istotną różnicą między pożyczką a kredytem jest fakt, iż bank nigdy nie udziela kredytu w formie gotówkowej. Odbywa się to poprzez zapisane określonej kwoty na rachunku bankowym klienta. Ponadto każdy bank udziela kredytu na ściśle określony we wniosku cel. Pożyczka gotówkowa udzielana przez instytucje pozabankowe tego nie wymaga, a pożyczone pieniądze można przeznaczyć na dowolny cel konsumpcyjny. W przypadku kredytu, kiedy biorca wykorzystał pożyczone środki niezgodnie z zadeklarowanym przeznaczeniem, bank ma prawo zażądać ich natychmiastowego zwrotu.

Pożyczka bez bik i krd Piotrków Trybunalski

Pożyczka w odróżnieniu od kredytu może być udzielona przez osobę fizyczną. Jedynym warunkiem, jaki musi zostać w tym wypadku spełniony jest fakt, że pożyczane pieniądze muszą być własnością pożyczkodawcy. Umowę pożyczki natomiast regulują przepisy Kodeksu Cywilnego. Zgodnie z jego zapisem umowa taka musi być sporządzona w formie pisemnej dopiero w przypadku, gdy jej kwota przekracza wartość 500 złotych. W pożyczce gotówkowej nie istnieje obowiązek określenia terminu zwrotu ani ceny pożyczki. Pożyczka w przeciwieństwie do kredytu może być również nieodpłatna.

pożyczki bez bik online

Inni trafili tutaj szukając:

pożyczki online
łatwy kredyt
chwilówki online
pożyczki bez bik
pożyczka online
szybka gotówka
pożyczki pozabankowe
pożyczki przez internet
pożyczka bez bik
pożyczka przez internet