Umowa pożyczki jest niezwykle specyficznym rodzajem zobowiązania finansowego. Pożyczkodawca przenosi tutaj na własność pożyczkobiorcy określoną ilość pieniędzy lub rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku i jakości. Pożyczkobiorca natomiast zobowiązuje się zwrócić tą sama ilość pieniędzy lub rzeczy. Jest to więc umowa dwustronnie zobowiązująca, będąca rodzajem pożyczki bez historii kredytowej (nie jest konieczne jej sprawdzanie).

Pożyczka bez bik i krd z komornikiem Jastrzębie Zdrój

Według Kodeksu Cywilnego pożyczka taka jest umową konsensualną, ponieważ dochodzi do skutku poprzez porozumienie stron. Jej istotą jest to, że kwota pożyczona przez dłużnika musi zostać zwrócona w ustalonym w umowie terminie. Umowa pożyczki może zostać zawarta w formie dowolnej – zarówno ustnej, jak i pisemnej. Tego typu umowy zdarzają się więc w formie aktu notarialnego lub poprzez czynności konkludentne. Przedmiotem mogą być nie tylko polskie pieniądze pozostające aktualnie w obiegu, ale również i pieniądz bezgotówkowy (jednostki pieniężne).

Pożyczka bez bik i krd online Jastrzębie Zdrój

Umowa pożyczki może mieć też charakter nieodpłatny (grzecznościowy). W takim przypadku swoim charakterem bliska jest tzw. użyczeniu. Wydanie przedmiotu pożyczki następować może w sposób bardzo różny. Istotne znaczenie ma tutaj jedynie fakt, że biorący pożyczkę uzyskał możność swobodnego dysponowania określoną sumą pieniężną.

Pożyczkodawca jest zobowiązany powiadomić drugą stronę umowy o wadach rzeczy najpóźniej w chwili ich wydania. Wymagają tego zasady uczciwego obrotu. Forma takiego zawiadomienia jest dowolna i zależy od formy zawarcia umowy. Ta pisemna przewidziana jest przede wszystkim do celów dowodowych.

Szybka pożyczka bez bik i krd Jastrzębie Zdrój

W umowie pożyczki nie jest konieczne zawieranie terminów typu : oprocentowanie, zabezpieczenie finansowe czy termin zwrotu. Takie zabiegi są jednak w znakomitej większości przypadków stosowane przez obydwie strony. Należy także pamiętać o fakcie, iż obowiązek zwrotu pożyczki nie stanowi ekwiwalentu jej dania. Z tego też powodu bardzo często pożyczkobiorcy zastrzegają sobie w umowie odsetki jak wynagrodzenie za korzystanie z kapitału przez biorcę. Poszczenie pożyczkobiorcy o wydanie takiego zobowiązania finansowego przedawnia się wraz z upływem sześciu miesięcy od chwili, gdy przedmiot miał być wydany.

Co dzieje się w przypadku, kiedy termin pożyczki nie jest z góry ustalony? Wówczas dłużnik zobowiązany jest zwrócić ja w ciągu sześciu tygodni po wypowiedzeniu dokonanym przez pożyczkodawcę. Jest to jednostronne oświadczenie, z którego powinno wynikać, że wierzyciel w sposób stanowczy i bezwarunkowy żąda zwrotu pożyczki.

chwilówki ranking

Inni trafili tutaj szukając:

chwilówki bez krd
pożyczki chwilówki online
kredyt konsolidacyjny bez bik
kredyt ok opinie
pożyczki za darmo
pożyczki pozabankowe na raty
kredyty przez internet
pożyczka przez internet bez zaświadczeń
szybki kredyt przez internet
szybka pożyczka na dowód