Pożyczka bez bik i krd Mysłowice

Kredyty studenckie zostały wprowadzone w 1998 roku jako element rozszerzenia dostępu do szkolnictwa wyższego w naszym kraju. Są one udzielane przez banki komercyjne z dopłatą do oprocentowania z budżetu państwa. Wprowadzenie tego typu kredytów pozwala na bardziej efektywne zwiększenie pomocy materialnej dla studentów. Nie są to jednak kredyty bez prowizyjne.

Pożyczka bez bik i krd online Mysłowice

O kredyt studencki może ubiegać się każda osoba studiująca bez względu na rok studiów, typ uczelni oraz tryb studiów, pod warunkiem, że rozpocznie studia przed ukończeniem 25 roku życia. W wyniku zmian w przepisach dokonanych w 2004 roku, o taki kredyt ubiegać mogą się również uczestnicy studiów doktoranckich, słuchacze i studenci akademii wojskowych (np. WAT im. Jarosława Dąbrowskiego) oraz słuchacze Szkoły Głównej Służby Pożarniczej będący osobami cywilnymi.

Bardzo istotnym aspektem jest również okres studiów na jaki udzielany jest kredyt studencki. Otóż dotyczy on maksymalnie okresu 6 lat, a w przypadku studiów doktoranckich są to 4 lata. Kredyt wypłacany jest przez 10 miesięcy roku akademickiego, a miesięczna jego transza wynosi 600 złotych.

Jak wygląda spłata kredytu studenckiego? Rozpoczyna się ona dwa lata od daty ukończenia studiów i trwa co najmniej dwa razy dłużej niż okres pobierania kredytu. Wysokość oprocentowania spłacanego przez kredytobiorcę wynosi połowę stopy redyskontowej Narodowego Banku Polskiego. Na wniosek kredytobiorcy bank może jednak zmniejszyć wysokość raty do 20 % jego miesięcznego dochodu.

Pożyczka bez bik i krd Mysłowice

W wyjątkowych przypadkach taki kredyt może zostać umorzony. Jest on umarzany w 20 % kredytobiorcom, którzy ukończyli studia w grupie 5 % najlepszych absolwentów danej uczelni. W przypadkach szczególnych kredyt ten może być umorzony częściowo lub w całości z uwagi na trudną sytuację życiową taka jak ciężka choroba lub wypadek, a także trwałą utratę zdolności do spłaty zobowiązania (niepełnosprawność).

Szybka pożyczka bez bik i krd Mysłowice

System informacji na temat kredytów studenckich organizowany jest przez rektora wraz z uczelnianym samorządem studenckim lub kierownika jednostki organizacyjnej prowadzącej studia doktoranckie. Zgodnie z obowiązującymi przepisami systemy takie prowadzone są ze szczególnym uwzględnieniem studentów pierwszego roku oraz słuchaczy i doktorantów pierwszego roku studiów.

Pierwszeństwo w otrzymaniu kredytu studenckiego maja studenci, słuchacze oraz doktoranci, którzy znajdują się w ciężkiej sytuacji materialnej.

kredyt konsolidacyjny bez bik

Inni trafili tutaj szukając:

pożyczki społecznościowe,
pożyczka bez zaświadczeń,
pożyczki bez bik i krd,
szybka pożyczka online,
szybka kasa,
pożyczka dla zadłużonych,
chwilówka bez bik,
latwy kredyt,
udzielę pożyczki prywatnej szybko i bez sprawdzania,
szybka pożyczka przez internet

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *